Hydrografika

Propozycje wzorów, w które mogą być ubrane nasze części.
Cena:
- jednostronna hydrografika kosztuje 180 zł (45 Euro).

Czas wykonania zależy od wybranego wzoru. Nie ma możliwości wykonania własnych grafik.
Aktualne dostępne wzory można znaleźć tutaj:
http://hydrografika.sklep.pl/folia-hydrografika-c-1.html

Polecamy!

Suggestions models, in which can be painted our part.
Price:
- one side hydrographic costs 180 PLN (45 Euro) 

Execution time depends on the selected pattern. There is no possibility to make their own designs ..
Current available models can be found here:
http://hydrografika.sklep.pl/folia-hydrografika-c-1.html

We recommend!